دراباره اموزشگاه


موسسه آموزشی وستا از سال 1384 فعالیت خود با هدف آموزش زبانهای خارجی را اغاز نمود است. در این مدت بیش از ۳ هزار زبان آموز  در دوره های زبان عمومی، FCE, CAE, TTC ,TEOFL, در گروهای سنی کودکان،  نوجوانان و بزرگسالان از مجتمع فارغ التحصیل گشته اند. وستا با برنامه ریزیهای بلند مدت درنظر دارد با پیاده نمودن استانداردهای بین المللی آموزش به بالاترین سطح کیفیت در زمینه آموزش دست پیدا نماید امید است ک خداوند یاریگر ما باشد.