همراه با صدا

با آموزشگاه ما به موفقیت دست پیدا کنید و زبان و گفتاری نو برای خود بسازید

لغات

با آموزشگاه ما همراه باشید تا به گفتاری نو دست پیدا کنید

دوره ریاضی کنکور

دوره یک ساله کلاسهای ریاضی دکتر فلاح پور در تمام رشته درحال ثبت نام میباشد متقاضیان گرامی میتوانند با مراجعه به دفتر موسسه از شرایط استثنایی ان مطلع گردند.