دوره نونهالان

دوره خردسالان همراه با آموزش کتاب Big Fun

دوره کودکان

همراه با آموزش کتابهای ٧ گانه ی Big English

دوره بزرگسالان touchstone

همراه با آموزش مجموعه کتاب های Touchstone

دوره بزرگسالان view point

همراه با آموزش مجموعه کتاب های Viewpoint

دوره نوجوانان

دوره نوجوانان همراه با آموزش مجموعه کتاب های SSpeak Now